Tehtävässä 2c tarkastellaan jonkin työyhteisön verkosta löytyviä sosiaalisen median pelisääntöjä ja pohditaan niiden keskeisintä viestiä. Otin tarkasteluun Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) sosiaalisen median pelisäännöt (https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Saannot_ja_ohjeet/Sosiaalisen_median_ohje(51946)). Mielestäni ohjeistus on selkeästi laadittu ja ohjeessa olevat väliotsikot helpottavat ohjeen lukemista ja tiedon löytämistä siitä. Ohjeessa on esimerkiksi kerrottu selkeästi sosiaalisen median määritelmä, mikä ohjeistuksen tarkoitus on ja kenelle se on suunnattu. Lisäksi siinä on listattu, mitä sosiaalisen median kanavia Tays käyttää viestintäänsä. Ohjeessa myös muistutetaan tietoturvasta, salassapitovelvollisuudesta ja eettisistä ohjeista sekä tekijänoikeuksista. Ohjeistuksen lopussa on vielä kerrottu, mitkä tahot ohjeistuksen ovat laatineet ja hyväksyneet. Plussaa on vielä se, että ohjeistus on äskettäin päivitetty. Tämä viestii siitä, että joku selkeästi seuraa ohjeistuksen ajantasaisuutta, eikä sitä ole vain joskus laadittu ja sitten unohdettu bittiavaruuteen.

Nämä kaikki edellä mainitut asiat ovat mielestäni hyvä löytyä työyhteisön sosiaalisen median pelisäännöistä. Ja tärkeää on myös se, että ohjeistuksessa on huomioitu kyseisen työyhteisön tai alan asettamat rajoitukset sosiaalisen median käyttöön ja ohjeistettu ne selkeästi. Taysin ohjeistuksessa on esimerkiksi muistutettu salassapitovelvollisuudesta ja eettisistä ohjeista, mitkä ovat olennaisia asioita sosiaali- ja terveysalalla. Ohjeistuksen laatijan tulisikin olla tietoinen työyhteisön ja alan rajoituksista, ja tärkeää olisi, että ohjeistuksen laatijoiden ja/tai hyväksyjien tulisi olla kyseisessä organisaatiossa töissä, jolloin voidaan varmistua niiden soveltuvuudesta kyseiselle työyhteisölle.